Medische Expertise

ZAMEB kan op verzoek een medische expertise verrichten. Een expertise kan duidelijkheid bieden over bijvoorbeeld een behandeladvies, de re-integratie mogelijkheden, de aard en de ernst van een aandoening of de consequenties van een aandoening in de context van eventuele beperkingen. De medische expertise kan plaats vinden op verzoek een verzekeraar, rechtbank of cliënt, maar ook op verzoek van gezamenlijke partijen. Bij een verzoek om medische expertise volgt een uitgebreid medisch onderzoek door een onafhankelijk arts. Deze arts beoordeelt het medisch dossier en kan cliënt oproepen voor een onderzoek. Het verslag van de onafhankelijk arts wordt ‘expertiserapport’ genoemd. Voor meer informatie kunt u het contactformulier invullen, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.